Ragam Sahabat dan Cara Berinteraksi dengan Mereka

Imam Ibn al-Hasan al-Warraq pernah bertanya kepada Abu Utsman tentang persahabatan.

Abu Utsman menjawab :
Persahabatan bersama Allah hendaknya dengan adab.

Bersama Rasulullah dengan ilmu pengetahuan dan mengikuti sunah-sunahnya.

Bersama waliyullah dengan penghormatan dan pengabdian.

Bersama sesama saudara dengan bermanis muka, ramah, dan menjauhi wajah masam terhadap mereka selama tidak dalam persoalan yang melanggar syariat ataupun menghalalkan yang haram berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-A'raf : 199.

Sedangkan persahabatan bersama orang-orang bodoh hendaknya dengan mengedepankan pandangan kasih sayang terhadap mereka sembari menyukuri nikmat Allah yang telah menjadikan kita lebih baik dari mereka, serta memperbanyak doa kepada Allah agar melindungi kita dari fitnah mereka.

(Diterjemahkan langsung dari Kitab Alfu Qishshah wa Qishshah karya Hani al-Hajj, hal 9).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon kritik dan sarannya.!

صاحب الكتابة

Foto saya
Bukittinggi, Agam, Indonesia
Seorang pelajar yang tengah berkontemplasi dalam pencarian jatidiri dan ilmu pengetahuan, walau hingga saat ini ilmu yang dia harapkan terasa masih dangkal dan jauh dari kesempurnaan. Dia lahir pada hari Kamis pagi, tanggal 22 Februari 1990 atau bertepatan dengan 26 Rajab 1410 Hijriah. Diberi nama dengan Yunal Isra bin Syamsul Bahri dan biasa dipanggil dengan sebutan Yunal/Isra/Inal. Pendidikan pertama yang pernah dijalaninya adalah Pendidikan TK pada tahun 1996, kemudian dilanjutkan ke SD 01 Baso dan tamat pada tahun 2002. Setelah itu memutuskan untuk fokus mendalami ilmu-ilmu keislaman di MTI Canduang dan tamat pada tahun 2009. Setahun kemudian ia meneruskan petualangan intelektualnya di program S1 Fakultas Dirasah Islamiyyah UIN Syarif Hidayatullah dan Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences Jakarta. Berharap semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lain dan diredoi orang tua dan tuhannya, amien.! Fokus kajiannya sekarang "al-Muhaafazhah A'la al-Qadiimi al-Shaalih, wa al-Akhdzu bi al-Jadiidi al-Ashlah".

Terima kasih atas kunjungannya.........!!!!!!

نحمدك اللهم منزل الآيات تبصرة لأولى الألباب ورافع الدلالات عبرة لتزيل بها عن القلوب الحجاب ونشكرك شرعت الحلال والحرام وأنزلت الكتاب وجعلته هدى لكل خير يرام ونصلى ونسلم على سيدنا محمد المؤيد من الله بأجلى النيرات والساطع نوره في أفق الهداية بما يزيح الريب والمدلهمات وعلى آله خير آل وأصحابه ومن لهم مقتف أوموال